Uwaga! Chwościk w burakach cukrowych nadal groźny!

Obserwujemy duże porażenia tym patogenem na wielu plantacjach.

Rozwojowi chwościka sprzyjają ostatnie opady deszczu oraz wysoka

temperatura, która notujemy w ostatnich dniach. Dla plantatorów, którzy

mają zaplanowane późne odstawy surowca rekomendujemy wykonanie

zabiegu fungicydowego. O dobór odpowiednich fungicydów zatroszczą się

nasi doradcy!