Z uwagi na nieodnowienie mankozebu w UE otrzymaliśmy  decyzje wycofujące zezwolenia dla środków Ekonom MC/Duo 72,5 WP. Poniżej podaję ostateczne daty ważne ze względu na produkcję, sprzedaż, dystrybucję, stosowanie, przechowywanie i unieszkodliwianie:

  1. Zezwolenie zostaje cofnięte z dniem 4 lipca 2021 – tzn. dzień 3 lipca 2021 oznacza koniec produkcji śor
  2. środek wprowadzony do obrotu do 4 lipca 2021 może być sprzedawany i dystrybuowany do 31 października 2021
  3. środek wprowadzony do obrotu do 4 lipca 2021 może być unieszkodliwiony, przechowywany, stosowany do 31 grudnia 2021.