Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami w celu zapoznania się z ofertą na kwalifikowany materiał siewny zbóż ozimych. Gwarantujemy wysoką jakość i starannie wyselekcjonowane odmiany dostosowane do panujących w naszym rejonie warunków. Przy doborze uwzględnialiśmy zimotrwałość, odporność na choroby i wyleganie.