ZALETY JESIENNEGO ODCHWASZCZANIA ZBÓŻ OZIMYCH

+ Po pierwsze dużo niższy koszt wykonania zabiegu w stosunku do wiosennej aplikacji herbicydu.

Koszt koncernowych mieszanin wiosennych plasuje się w granicach od 100 do 120 pln brutto na hektar. W przypadku mieszania ze sobą pojedynczych substancji czynnych (np. chlorotoluron, diflufenikan, tribenuron metylowy) możemy wykonać skuteczny zabieg już od 80 pln brutto na ha jesienią. 

+ Po drugie wysoka skuteczność zabiegu.

Wykonując zabieg herbicydowy jesienią chwasty znajdują się we wczesnych fazach rozwojowych co umożliwia skuteczniejsze ich zwalczenie. W zbożach ozimych występuje ok 140 gatunków chwastów. Największym zagrożeniem dla zbóż są chwasty zimujące – niskie wymagania termiczne sprawiają, że ich wegetacja trwa do późnej jesieni. Najwięcej problemów sprawiają takie chwasty jak przytulia czepna, mak polny, chaber bławatek, miotła zbożowa, bodziszek drobny

+ Po trzecie optymalne warunki pogodowe. 

Ostatnie lata pokazują, że mamy do czynienia z długimi i ciepłymi jesieniami. Korzystne spektrum temperatur oraz optymalne nasłonecznienie bardzo sprzyjają wykonaniu zabiegu. Wiosną często mamy do czynienia z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają aplikacje herbicydu w odpowiednim czasie – a późne fazy rozwojowe chwastów utrudniają skuteczne ich zwalczenie. Spóźniony zabieg wiosną ogranicza selektywność herbicydu w stosunku do rośliny uprawnej.