Ciepła i słoneczna pogoda sprzyja rozwojowi szkodników w zbożach ozimych i jarych. Z naszych lustracji polowych wynika, że największe szkody wyrządza skrzypionka zbożowa – a w szczególności jej larwy, które żerują na liściach flagowym i podflagowym. Należy pamiętać, że zboża w tym okresie wegetacji prowadzą fotosyntezę oraz oddychanie właśnie poprzez liść flagowy, dlatego powinniśmy utrzymać go w jak najlepszej kondycji aż do żniw.

Skrzypionki mogą powodować starty plonu sięgające w sprzyjających warunkach kilkudziesięciu procent – w ostatnich latach skrzypionki uszkadzały nawet 90% źdźbeł pszenicy. W celu określenia momentu zwalczania należy przeanalizować co najmniej 100 losowo wybranych źdźbeł w różnych punktach pola pod kątem obecności larw. Próg szkodliwości: średnio 1-1,5 larwy na źdźble.

W celu doboru odpowiedniego insektycydu zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Pozdrawiamy! Zespół MR Minge!