Uwaga! Obserwujemy silną presję szkodników na plantacjach rzepaku ozimego!

Największe szkody wyrządzają chrząszcze pchełki rzepaczanej, chowacza galasówka oraz tantniś krzyżowniaczek i śmietka kapuściana.

Żerowanie szkodników podczas jesiennej wegetacji sprawia, że rośliny są słabsze, nierównomiernie wykształcone, mają zakłócony rozwój. W konsekwencji są mniej odporne na niekorzystne warunki klimatyczne, gorzej zimują oraz budują niższy plon.

Nasilenie występowania szkodników i okres trwania ich nalotu zależy w dużej mierze od warunków pogodowych. Podczas długiej i ciepłej jesieni można się spodziewać większej liczebności agrofagów i ich nalotu aż do listopada. W przypadku doboru odpowiedniego  insektycydu oraz lustracji plantacji skontaktuj się z naszymi doradcami!